Skip to content

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu i administrowaniu powierzonych nam danych osobowych (RODO)

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), podjęliśmy działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów nowego prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest wydawnictwo AC Records, będące podmiotem firmy AD Drum, z siedzibą w Sulęczynie, kod pocztowy 83-320 Al. Zwycięstwa 10A.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować elektronicznie, na adres kontakt@acrecords.pl
 3. Dobrowolnie udostepnione nam przez formularz rejestracyjny newslettera dane osobowe przetwarzamy w celu informowania jego odbiorców o ofertach wytwórni AC Records.
 4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
 5. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w systemie newsletterowym Mailchimp. Jest on odpowiednio zabezpieczony tak, aby dane nie dostały się w niepowołane ręce, ani nie zostały utracone.
 6. Zgodnie z przyjętą w AC Records polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w jednostce prowadzony są rejestry zbiorów danych w formie papierowej oraz elektronicznej wyłącznie w zakresie finansowym i fakturowym.
 7. Przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, rezygnacji z newslettera albo do momentu wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.
 8. Państwa dane osobowe, po ich wykorzystaniu niezbędnym do wykonania umowy, będą usuwane, chyba że dotyczy to nadrzędnych regulacji prawnych
 9. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa
 10. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 11. Pragniemy także poinformować, że mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.