Goldings, Oleszkiewicz, Czerwiński – Hollywood Trio LP